Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Rondetafelbijeenkomst Huisartsen en Cardiologen

Het EenTwee-overleg nodigt u uit voor:

 

Rondetafelgesprek Vakgroep Cardiologie en Huisartsen

Maandag 23 april 2018 17.30 uur – 20.00 uur

 

In het EenTwee-overleg worden ontwikkelingen in en de visie op het gezamenlijk vorm geven van de zorg in de toekomst besproken tussen vertegenwoordigers van de huisartsen uit de regio en de medisch specialisten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Om de samenwerking tussen huisartsen, medisch specialisten en evt. andere zorgprofessionals met een bredere achterban aan de orde te stellen vindt er vanaf 2018 twee keer per jaar vanuit het EenTwee-overleg een rondetafelgesprek plaats rondom een vakgroep of een thema.

 

Tijdens dit rondetafelgesprek staan de wensen en knelpunten in de samenwerking centraal en worden actuele ontwikkelingen besproken. Door dit met een bredere achterban te doen ontstaat voldoende draagvlak voor nieuwe werkafspraken of te starten verbeterprojecten. Het jaar 2018 wordt gebruikt als pilotjaar en we starten in het voorjaar met de vakgroep cardiologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In het najaar vindt een tweede rondetafelgesprek plaats met een andere vakgroep. Daarna evalueren we het pilotjaar en besluiten we of we op deze manier verder gaan.

 

Datum:                  Maandag 23 april 2018

Tijd:                        17:30 uur – 20.00 uur

Locatie:                 Jeroen Bosch Ziekenhuis, vergaderruimte lab Medisch Microbiologie

 

Voorlopige agenda

·         Ontvangst met een maaltijd en kennismaking

·         Onderlinge bereikbaarheid, bejegening en communicatie

·         Genoemde wensen in de samenwerking:

o    Tussentijdse controles bekende patiënten zonder nieuwe verwijzing

o    Afkortingen in de brieven van de cardioloog

o    Het 2x per dag beoordelen van een ECG

·         De nieuwe samenwerkingsafspraken rondom Hartfalen en AF

·         Nieuwe ontwikkelingen in de cardiologie

·         ….

·         Rondleiding (Bijv. acute cardiologie of klinische les echo)

 

Genodigden        

·         Huisartsen (graag in ieder geval een afvaardiging per HAGRO)

·         Cardiologen vakgroep cardiologie

 

Er wordt een verslag gemaakt van het rondetafelgesprek wat via de nieuwsbrief aan iedere geïnteresseerde wordt verspreid.

 

Accreditatie

Voor het rondetafelgesprek worden voor de huisartsen 2 accreditatiepunten aangevraagd.

 

Inschrijving

U kunt zich via deze link inschrijven.

In de aanmelding inventariseren we tevens welke onderwerpen u graag zou willen bespreken.

 

Namens het EenTwee-overleg,

 

 

Antoinette Drossaert, Emma van Overbeeke, Rob van Lier,

Linda Kemink, Sander Leenders, Susan van den Bergh


Zoeken

Print