Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Centrum voor Geriatrische Traumatologie

Het Centrum voor Geriatrische Traumatologie (CvGT) is een gespecialiseerde verpleegafdeling voor ouderen met een gebroken heup. Het centrum bevindt zich op verpleegafdeling A8-Zuid.

Wie kunnen hier terecht?

Op het Centrum voor Geriatrische Traumatologie worden patiënten van 70 jaar of ouder met een gebroken heup opgenomen. We richten ons op de groep ouderen waarvan we inschatten dat ze een verhoogd risico hebben op bijkomende problemen (complicaties) tijdens de ziekenhuisopname, waardoor ze mogelijk aan zelfredzaamheid in zullen gaan leveren. Voorbeelden van complicaties zijn een verhoogde kans op vallen, oplopen van infecties, ondervoeding of  acute verwardheid (delier). Deze opeenstapeling van problemen belemmert het genezings- en revalidatieproces.

Het doel van het Centrum voor Geriatrische Traumatologie is deze complicaties te voorkomen of eventueel zo spoedig mogelijk te behandelen, waardoor u zo goed mogelijk kunt herstellen. We stemmen hierbij de zorg zo veel mogelijk af op de noden en behoeften van de individuele patiënt.

 

Wie werken hier?

In het Centrum voor Geriatrische Traumatologie werken chirurgen, orthopeden en geriaters samen. Voor en tijdens de operatie is de traumachirurg of orthopeed hoofdbehandelaar na de operatie wordt de geriater in de meeste gevallen hoofdbehandelaar.

 

Voor een spoedig herstel zijn naast de medisch specialisten en verpleegkundigen ook fysiotherapeuten, maatschappelijk werk, ergotherapeuten, logopedisten, zorgassistenten en diëtisten op de afdeling werkzaam.

 

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij werken daarom ook met leerling-verpleegkundigen en artsen in opleiding (arts-assistenten) tegenkomen. De artsen in opleiding worden begeleid door de specialist. De leerling-verpleegkundigen werken altijd onder supervisie van gediplomeerde verpleegkundigen.

 

Hoe werken wij?

Bewegen op de afdeling

De werkwijze is erop gericht om patienten na de operatie zo snel mogelijk weer te laten bewegen en uit bed te laten komen. Beweging is heel belangrijk en biedt veel voordelen. Zo blijven conditie en spierkracht zoveel mogelijk behouden en wordt het dag- en nachtritme zo min mogelijk verstoord. Dit gebeurt onder begeleiding van verpleegkundigen, fysio- en ergotherapeuten.

 

Huiskamer

De afdeling Orthopedie heeft een huiskamer die zo ingericht is dat u hier een groot gedeelte van de dag kunt verblijven. Hulpmiddelen die u eventueel nodig heeft zijn aanwezig. In de huiskamer serveren we de koffie/thee, lunch en het diner.

Behalve fysiotherapie in groepsverband, kunnen patiënten hier ook de krant lezen, een spel doen, tv kijken of naar muziek luisteren. ’s Middags heeft u de mogelijkheid om te gaan rusten, in uw bed of in de huiskamer. Uw kamer is dus bedoeld als slaapkamer en niet als verblijfskamer.

De huiskamer heeft de volgende voordelen:

  • Samen revalideren heeft een positieve invloed op uw revalidatieproces.
  • Er is meer begeleiding en toezicht dan op uw kamer.
  • Samen eten en drinken is gezelliger en zorgt er mogelijk voor dat u ook beter eet en drinkt.
  • U heeft een beter dag- en nachtritme, waardoor een eventueel delier beter te voorkomen of te behandelen is.

 

Inzet/ betrokkenheid van familie

De verpleegkundigen van de afdeling bieden u hulp. Als u hulp nodig heeft bij de maaltijden, dan is uw familie of mantelzorger hiervoor van harte welkom. Het meehelpen door uw familie of mantelzorg bij ziekte of onrust is mogelijk tijdens deze opname, ook in de avond en de nacht. Als het nodig is, kan de verpleging uw familie of mantelzorger benaderen om vaker aanwezig te zijn.

 

Bezoektijden

De bezoektijden in het Centrum voor Geriatrische Traumatologie zijn hetzelfde als op de verpleegafdeling A8-Zuid: bezoek is welkom van 14:00 tot 20:30 uur. Wij verzoeken iedereen vriendelijk zich aan de bezoektijden van de afdeling te houden. In verband met de rust op de afdeling vragen wij u met niet meer dan twee bezoekers tegelijk te komen.

Uw bezoek mag u meenemen naar andere ruimtes binnen het ziekenhuis. Wilt u of uw familie of mantelzorger dit wel even doorgeven aan de verpleegkundige. Als u terugkomt, kan uw familie of mantelzorger u weer  naar de huiskamer brengen.

 


Openingstijden

Bezoektijden 14.00 tot 20.30


Telefoonnummers

073 553 25 21


Locatie

's-Hertogenbosch

Henri Dunantstraat 1

5223 GZ  's-Hertogenbosch

 

Let op! Als uw navigatiesysteem ons adres niet kent, geeft u in: Vlijmenseweg 10, 5223 GW 's-Hertogenbosch.


Verpleegafdeling A8-Zuid


Zoeken

Print