Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Samenwerking in het netwerk - Regiegroep Transmurale Zorg

Om de mensen uit Den Bosch en omstreken nog beter van dienst te zijn en blijven, wil het Jeroen Bosch Ziekenhuis zorg op maat leveren, dichtbij huis en op het moment dat het hen uitkomt. Daarbij leggen we de focus op gezondheid in plaats van ziekte en kijken we vooral naar wat mensen wel kunnen. Dit kunnen we uiteraard niet alleen. Met ieders inbreng, de inzet van moderne technologieën en intensieve samenwerking in het netwerk willen we dit waarmaken.

 

Om dit doel te bereiken betrekt het Jeroen Bosch Ziekenhuis zoveel mogelijk zorgpartners en organiseert bijeenkomsten met deze zorgpartners, zoals de VVT organisaties (Verpleeg – Verzorging- Thuiszorg), GGZ en de huisartsen.

 

In het kader van deze samenwerking vindt zes keer per jaar overleg plaats tussen vertegenwoordigers van deze organisaties via de Regiegroep Transmurale Zorg. Onderwerpen zoals kwetsbare ouderen, doorstroom in de keten, vraagstukken rondom capaciteit en personeel, diverse zorgketens (CVA, COPD, Dementie) en medicatieoverdracht, komen hier aan bod. Om een goed beeld te krijgen van alle projecten die besproken worden in het overleg klikt u op dit overzicht.

 

Overzicht Programmalijnen en projecten Regiegroep Transmurale Zorg

 

Overzicht Transmurale Zorg regio Den Bosch

 

Inmiddels is een gezamenlijke ambitie gedefinieerd:

 

'Het ‘zorgnetwerk Den Bosch e.o.’ wil door intensieve samenwerking en met de inzet van moderne technologieën de best passende zorg op maat leveren en zo dicht mogelijk bij (t)huis. Daarbij leggen we de focus op gezondheid in plaats van ziekte en kijken we vooral naar wat mensen wel kunnen en willen. We helpen de mensen met het maken van keuzes en ondersteunen zelfredzaamheid, zorgzaamheid en gemeenschapszin in en met de directe omgeving.'

 

Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt over hoe we nog beter in ons netwerk samen kunnen werken en zijn er afspraken gemaakt over de structuur die daar bij past en wat er voor de regio nodig is.

 

Deelnemers Regiegroep Transmurale Zorg

 • Susan van den Bergh, relatiemanager JBZ, voorzitter
 • Alexandra de Bakker, manager Reinier van Arkel
 • Annette van Kuijk, medisch manager Revalidatiecentrum Tolbrug
 • Corina van de Ven, manager Brabantzorg
 • Dominique den Brok, directeur Laverhof
 • Harm Geraedts, manager JBZ
 • Joke van Heezick, manager transferpunt
 • Hesther van de Wouw-van Dijk, manager Van Neijnsel
 • Jef Mol, directeur Zorggroep Elde
 • Karin van Grinsven, manager Vivent
 • Lonneke de Haan, manager Vivent
 • Tamara Spermon, specialist ouderengeneekunde Josefoord
 • Karin de Bie, programmamanager zorggroep Chronos
 • Sylvester Jenniskens, directeur zorggroep Chronos, namens Jeroen Bosch Huisartsen
 • Titus van den Eijnden, manager Schakelring
 • Colette Steenbakkers, managementassistent relatiemanagement JBZ

 

Reageren

Uw reactie(s) over en voor de Regiegroep Transmurale Zorg kunt u sturen naar:

 

Jeroen Bosch Ziekenhuis, Susan van den Bergh via s.v.d.bergh@jbz.nl of naar

Jeroen Bosch Ziekenhuis, Colette Steenbakkers via c.steenbakkers@jbz.nl

 

 


Zoeken

Print