Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Over Medische Microbiologie

Het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft als primaire taak de diagnostiek en preventie van infectieziekten. Het microbiologisch laboratorium verricht onderzoek naar ziekteverwekkers als bacteriën, virussen, schimmels, gisten en parasieten.

 

Op het microbiologisch laboratorium werken vijf arts-microbiologen, die allen werkzaam zijn op de volgende deelgebieden: bacteriologie, mycobacteriologie, virologie, serologie, parasitologie en mycologie. De expertise is gericht op het gebied van diagnostiek en de behandeling van infectieziekten. Dit betreft zowel dagelijks voorkomende infecties als bijzondere infecties, zoals reis-gerelateerde infecties. Hiervoor onderhoudt het laboratorium nauw contact met onder andere de Dienst Hygiëne en Infectiepreventie, het Laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie, Ziekenhuis Bernhoven, regionale zorginstellingen, huisartsen en de GGD Hart voor Brabant.

 

Snelle microbiologische diagnostiek is een belangrijke voorwaarde voor een optimale behandeling van infectieziekten. Kennis van antimicrobiële middelen (resistentieproblematiek, farmacodynamiek en - kinetiek, toxiciteit en kosten) is van belang voor het maken van de juiste keuzes.

 

Van alle aanvragen voor microbiologisch onderzoek die worden ontvangen, controleren we of uitslagen van eerdere onderzoeken het mogelijk maken om (een deel van) de diagnostiek achterwege te laten. Bij een patiënt met een immuunstatus voor cytomegalovirus heeft bijvoorbeeld herhaalde bepaling van antistoffen geen toegevoegde waarde. Door de betreffende bepalingen niet te doen, voorkomen we onnodige kosten voor de patiënt.

 Zie verder:

Zoeken

Print