Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Werkafspraak rondom verwijsbrieven

In 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) regels rondom verwijzingen vastgesteld (zie onder) en onder de noemer 'Het Roer Gaat Om' zijn afspraken gemaakt om de administratieve lasten van huisartsen te verminderen.

 

Beiden zijn ook besproken met de medisch specialisten (BSC) en de huisartsen in het EenTwee overleg en heeft in 2015 geleid tot een heldere werkafspraak rondom verwijsbrieven, namelijk:

 

'Zolang een patiënt onder behandeling blijft van een medisch specialist voor dezelfde aandoening of kwaal (en dus niet is terugverwezen naar de eerste lijn) hoeft de huisarts geen nieuwe verwijzing af te geven. Is er sprake van een ‘nieuwe’ aandoening of kwaal, dan is een nieuwe verwijzing nodig.'

 

Herhaaldelijk blijken hierover echter misverstanden te bestaan en is er discussie tussen huisartsen en polimedewerkers. Daarom het dringende verzoek aan de unithoofden van de het JBZ om deze afspraken opnieuw bij alle polikliniekmedewerkers en medisch specialisten onder de aandacht te brengen. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om in de specialistbrieven een standaardformulering op te nemen waarin dit onderscheid van wel of niet een nieuwe verwijzing bij klachten in het kader van dezelfde zorgvraag voor huisartsen en polikliniekmedewerkers altijd eenduidig is terug te vinden.

 

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Susan van den Bergh, relatiemanager, via (06) 42 73 09 11 of via (073) 553 89 30.

 


In 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) regels rondom verwijzingen vastgesteld. Om antwoord te geven op de vraag hoe lang een verwijzing geldig is wordt daarin onderscheid gemaakt tussen:

  • De periode tussen de verwijzing vanuit de eerstelijn en de eerste afspraak met de medisch specialist.
  • Als de verwijzing is voorzien van een datum tot wanneer de verwijzing geldig is en deze datum is verlopen, dan moet de verzekerde opnieuw een verwijzing aanvragen of toestemming vragen bij de zorgverzekeraar. Als de verwijzing niet voorzien is van een datum, dan is de verwijzing in principe onbeperkt geldig (tenzij de zorgverzekeraar hier in de polis voorwaarden aan stelt, dit dient de patiënt zelf te controleren).
  • De periode waarbij een patiënt reeds in behandeling is, of is geweest bij een medisch specialist en terugkomt in het kader van dezelfde zorgvraag.

Zolang een patiënt onder behandeling is van de medisch specialist, is er geen verwijsbrief nodig voor vervolgafspraken. Ook niet wanneer de medisch specialist de patiënt pas na meer dan 1 jaar terug wil zien op de polikliniek. Voor een patiënt die uitbehandeld is of waarvan de medisch specialist niet expliciet heeft aangegeven dat de patiënt bij dezelfde klachten weer terug kan komen op de polikliniek, is wel een nieuwe verwijzing nodig.

 Zoeken

Print