Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Vragenlijst

Heeft u bericht ontvangen dat u, voorafgaand aan uw afspraak, een vragenlijst moet invullen op MijnJBZ? Logt u dan in op MijnJBZ. Bent u ingelogd? Klikt u dan op het tabblad ‘Mijn taken’. Daarna kiest u voor ‘Openstaande taken’. De vragenlijst staat hier voor u klaar.


In de volgende situaties wordt er op een andere manier toegang tot de vragenlijst verkregen:

 

  • 12-15 jaar
    Heeft de patiënt een leeftijd van 12 tot en met 15 jaar? Dan is het belangrijk dat de vragenlijst samen met de ouder of wettelijk vertegenwoordiger wordt ingevuld. Wij willen u vragen om samen in te loggen op MijnJBZ. U logt in met het DigiD-account van het kind.

 

  • 0-11 jaar
    Heeft de patiënt een leeftijd van 11 jaar of jonger? Dan wordt de vragenlijst door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger ingevuld. De vragenlijst wordt ingevuld bij het MijnJBZ Servicepunt. Het is belangrijk dat het kind hierbij aanwezig is.

 

  • Verstandelijk beperkt
    Heeft de patiënt een verstandelijke beperking? Dan wordt de vragenlijst ingevuld door de ouder, wettelijk vertegenwoordiger (mentor of curator) of begeleider van de instelling waar de patiënt verblijft. De vragenlijst wordt ingevuld bij het MijnJBZ Servicepunt. Het is belangrijk dat de cliënt hierbij aanwezig is.

 

Ik zie geen vragenlijst in MijnJBZ

Heeft u toegang tot MijnJBZ maar kunt u de vragenlijst niet vinden? Mogelijk is de afspraak nog niet gepland. Wij vragen u om na de bevestiging van de geplande afspraak, nogmaals in te loggen op MijnJBZ.

Is er een afspraak voor u gepland, maar staat de vragenlijst niet klaar op MijnJBZ? Neemt u dan contact op met de afdeling of polikliniek waar u de afspraak heeft.

Ik kan de vragenlijst niet invullen

Lukt het u niet om de vragenlijst thuis in te vullen? Dan kunt u de vragenlijst invullen bij het MijnJBZ Servicepunt in het Voorlichtingscentrum van het JBZ, op de hoofdlocatie in ’s-Hertogenbosch. U vindt het Voorlichtingscentrum aan de Boulevard, voorbij de Infobalie (gebouw B, verdieping 0).

U kunt de vragenlijst op werkdagen invullen bij het MijnJBZ Servicepunt tussen 07.15 - 16.15 uur. U hoeft hiervoor geen extra afspraak te maken. U heeft geen DigiD-account nodig. De medewerker van het MijnJBZ Servicepunt geeft u op locatie een speciale toegangscode. Het is belangrijk dat u een geldig legitimatiebewijs en uw patiëntenpas meeneemt. Heeft u een afsprakenbrief ontvangen van het JBZ? Neemt u deze dan ook mee.

Kiest u ervoor om de vragenlijst in te vullen bij het MijnJBZ Servicepunt? Dan is het belangrijk dat u 20-30 minuten vóór uw afspraak in het JBZ aanwezig bent. Zo heeft u voldoende tijd om de vragen te beantwoorden.

 

Let op! Heeft u een afspraak op één van onze buitenlocaties en lukt het u niet om de vragenlijst op MijnJBZ in te vullen? Neemt u dan contact op met het specialisme waar u onder behandeling bent.

Herinnering vragenlijst per e-mail
Het JBZ stuurt u graag een herinnering per e-mail als uw behandelaar een vragenlijst voor u heeft klaargezet in MijnJBZ. In verband met uw privacy vindt u verder geen specifieke details in het e-mailbericht. 


Wilt u voortaan een e-mailbericht ontvangen als uw behandelaar een vragenlijst voor u heeft klaargezet in uw MijnJBZ? Registreer dan eerst uw e-mailadres in uw MijnJBZ. Het is ook mogelijk om uw e-mailadres te registreren bij de afdeling Patiëntenregistratie. U vindt de afdeling Patiëntenregistratie aan de Boulevard, voorbij de Infobalie (gebouw B, verdieping 0). Wij willen u vragen een geldig legitimatiebewijs en uw patiëntenpas mee te nemen. Heeft u een afsprakenbrief ontvangen? Neemt u deze brief dan mee.


Let op! U krijgt alleen een herinnering per e-mail als u bij de afdeling Patiëntenregistratie of bij de polikliniek heeft aangegeven dat we uw e-mailadres hiervoor mogen gebruiken.

 

Uw  antwoorden nog eens rustig nalezen?
Wilt u de ingevulde vragenlijst nog eens bekijken? Logt u dan in op MijnJBZ. Bent u ingelogd? Klikt u dan op het tabblad ‘Mijn taken’. Daarna kiest u voor ‘Afgehandelde taken’. Hier vindt u de vragenlijst(en) die u heeft ingevuld. Klik op de vragenlijst om uw antwoorden in te zien. 

U kunt deze antwoorden niet wijzigen via MijnJBZ. Wilt u iets veranderen of aanvullen? Meld dit dan tijdens uw eerstvolgende bezoek aan het JBZ, op het moment dat de vragenlijst met u wordt besproken.

<< Vorige pagina


Inhoudsopgave

Zoeken

Print