Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Meest gestelde vragen


Algemeen

 

Hoe bereik ik het zorgverlenerportaal?

Ga naar https://zorgverlener.jbz.nl

 

Wie kan mij helpen als toegang tot het zorgverlenerportaal niet lukt?

Bel dan met de helpdesk voor zorgverleners:

Telefoon: (073) 553 34 01                                   

E-mail: epd@jbz.nl

 

Wat is HiX?

HiX staat voor Healthcare Information X-change en is een geautomatiseerd systeem van leverancier Chipsoft. Het omvat een Elektronisch Patiëntendossier en logistieke ondersteuning.

 

Wat ziet de patiënt via MijnJBZ?

Vanaf 24 juni 2016 ziet de patiënt logistieke informatie, uitslagen, medicatie-informatie, specialistbrieven etc. Medische gegevens zijn 14 dagen nadat deze definitief zijn op MijnJBZ in te zien. Een uitzondering hierop zijn de uitslagen van kweek-, bloed-, urine- en speekselonderzoek. Deze gegevens ziet u 7 dagen nadat deze definitief zijn in op MijnJBZ.

 

Is het zorgverlenersportaal nu af?

Nee! We proberen het aantal items dat kan worden ingezien te vergroten. Zo is bijvoorbeeld het behandel- of OK-verslag technisch nog niet beschikbaar. Heeft u verbetersuggesties of wensen, meld ze dan bij het JBZ via epd@jbz.nl.

 

Minimale systeemvereisten zorgportalen JBZ

Indien u in wilt loggen op de zorgportalen (MijnJBZ, Zorgverlenerportaal, Zorgdomeinportaal) zal u webbrowser en uw besturingssystemen moeten voldoen aan de systeemvereisten:

 

Besturingssysteem

-          Windows 7 of hoger

-          Mac OSX10.9

 

Webbrowser

-          Internet Explorer 11

-          Microsoft Edge

-          Chrome v30

-          Firefox v27

 

MijnJBZ is ook geoptimaliseerd voor tablets en smartphones.

Gebruik hiervoor:

-          iOS 5.0 of hoger

-          Android 6.0 of hoger

-          Windows Phone 8.1 of hoger

 

We adviseren u om gebruik te maken van de laatste versie van uw besturingssysteem en webbrowser en altijd de beschikbare updates te installeren.

 


UZI-pas

 

Werkt elke UZI-pas?

Nee, alleen een UZI-pas op naam werkt. Bovendien moet het uzi-nummer (dat is niet leesbaar op de buitenkant van de pas) in HiX zijn opgenomen. Als u uw AGB-code doorgeeft, dan kunnen we zelf het UZI-nummer opvragen en registreren in HiX.  

 

Ik kan met mijn UZI-pas niet meer inloggen in het JBZ. JAVA blokkeert de toegang. Hoe kan dat?

Wanneer u het Zorgverlenerportaal.jbz.nl gebruikt, gebruik dan bij voorkeur Mozilla Firefox of Internet Explorer 11 als browser. Indien u een browser gebruikt welke geen Java ondersteunt (zoals Safari, Google Chrome, Microsoft Edge), dan kan het zijn dat er een foutmelding optreedt. Door het vinkje aan te klikken bij “I accept the risk and want to run this application.” En op [Run] te klikken, komt het UZI-inlog scherm tevoorschijn en kan het zorgverlenerportaal worden gestart. Excuses voor het ongemak, wij hebben onze leverancier gevraag dit op te lossen.

 

Heeft een huisarts in Groningen ook toegang tot het JBZ-dossier (als patiënt Opt-in toestemming heeft gegeven)?

Nee, alleen huisartsen, AVG (arts verstandelijk gehandicapten) en SO (specialist ouderen geneeskunde) uit de JBZ-regio hebben toegang. Voor deze zorgverleners worden toegangsrechten geregeld. Toegang wordt verstrekt als er wordt ingelogd met een bekend UZI-nummer.

 

Kunnen andere zorgverleners (bijvoorbeeld fysiotherapeuten of doktersassistenten) ook toegang krijgen tot het zorgverlenersportaal?

Nee. Dit portaal is speciaal ontwikkeld voor huisartsen, AVG en SO in de regio. Voor andere groepen zal een apart portaal gemaakt moeten worden, afgestemd op de  functionaliteit en de data die daarbij noodzakelijk zijn.

 

Wat gebeurt er als na 3 jaar mijn UZI-pas vervangen moet worden?

Wellicht verandert het pasnummer op de buitenkant. Maar u houdt hetzelfde UZI-nummer, dus uw toegang blijft gewaarborgd.

 

Is toegang tot zorgverlenersportaal via UZI-pas wel veilig?

100% veiligheid is per definitie onhaalbaar, maar het JBZ is verplicht het best beschikbare middel in te zetten. Op dit moment is de meest veilige toegang tot het zorgverlenersportaal de toegang via UZI-pas met alle bijbehorende waarborgen.

 

Ik heb wel een goede UZI-pas, maar heb geen UZI-paslezer. En nu?

Sommige gebruikers zoals AVG, SOG en een aantal huisartsen maken geen gebruik van de UZI-pas. Om toegang te krijgen is een UZI-paslezer vereist. Een UZI-pas en een UZI-paslezer kunt u aanvragen via https://www.uziregister.nl/uzi-pas


Tot welke gegevens heb ik toegang?

 

Hoe wordt de Opt-in toestemmingsvraag aan patiënten in het JBZ voorgelegd?

Toestemming wordt gevraagd op de poli en bij patiëntregistratie. Het is nog niet mogelijk dat een patiënt zelf zijn Opt-in keuze kan registreren via MijnJBZ. Er wordt aan gewerkt om dat z.s.m. mogelijk te maken.

 

Als de patiënt nog geen Opt-in toestemming heeft verleend, maar terplekke toestemming geeft, krijg ik dan toch toegang?

Nee, het is op dat moment niet mogelijk dat de Opt-in toestemming direct gerealiseerd wordt.

 

Worden alle dossiers getoond?

Nee, de dossiers van psychologie en maatschappelijk werk zijn uitgesloten en worden niet getoond aan externe zorgverleners.

 

Heb ik toegang tot de dossiers van alle patiënten uit de praktijk?

Ja. Voor alle patiënten uit de praktijk wordt een behandelrelatie verondersteld. Als de patiënt Opt-in toestemming heeft gegeven, dan kan het dossier worden ingezien.

 

Heb ik toegang tot een patiënt buiten mijn praktijk?

Ja, dat is mogelijk als de patiënt Opt-in toestemming heeft gegeven. Als een behandelrelatie niet kan worden afgeleid, dan dient een inzagereden opgegeven te worden. We noemen dat ‘breaking-the-glass’.


Logging

 

Wat gebeurt er met de loggingsgegevens van 'breaking-the-glass'?

Een patiënt kan binnen het ziekenhuis navraag doen of een externe zorgverlener in zijn dossier heeft gekeken en daarbij een inzagereden heeft ingevuld. De patiënt wordt niet bij elke breaking-the-glass inzage via mail op de hoogte gesteld.

 

Wordt elke inzage gelogd?

Ja, elke inzage wordt gelogd. Ongeacht of  de inzage al dan niet via breaking-the-glass tot stand is gekomen. De patiënt kan de loggingsinformatie opvragen.


Hidha en Haio

 

Een Hidha verwijst namens de arts en wordt in ZorgDomein gemachtigd.


Werkt de ZorgDomein-machtiging ook voor het JBZ-zorgverlenerportaal?

Nee, deze ZorgDomein-machtiging werkt niet door in het zorgverlenerportaal. De hidha moet een eigen toegang tot JBZ-zorgverlenerportaal aanvragen.

De Hidha heeft niet altijd een persoonlijke UZI-pas. En nu?

Een persoonlijke pas is noodzakelijk, dus als u in wilt loggen zult u deze aan moeten vragen.

 

Kan een Hidha nu ook zomaar worden geregistreerd als huisarts van de patiënt?

Nee, de Hidha mag niet als huisarts worden toegekend aan de patiënt. De Hidha heeft namelijk geen contract met zorgverzekeraars. De toegangsregistratie voor het zorgverlenersportaal wordt in een aparte autorisatietabel vastgelegd. Bij het vastleggen van de huisarts door patiëntregistratie wordt gebruik gemaakt van de –landelijke- artsentabel.

 

Haio heeft wel een UZI-pas, maar geen AGB-code. Is dat een probleem?

Nee, de AGB-code is niet nodig voor het toekennen van toegangsrechten tot het portaal. JBD dient er mee rekening te houden, dat AGB-code geen ‘verplicht’ veld gedurende de aanvraag is.

 

Heeft een Hidha of Haio toegang tot alle patiënten van de praktijk?

Ja, ook voor hidha en haio wordt een behandelrelatie verondersteld.
Als dat niet de bedoeling is, dan kunnen we deze toegang ook anders instellen. In dat geval dient de hidha of haio altijd een inzagereden op te geven. (breaking-the-glass)


Andere informatievoorziening

 

Bij de receptie kan ik een overzicht ophalen van mijn klinische patiënten. Blijft dat zo?

Ja, er is een overzicht gemaakt met daarop alle klinische patiënten van de praktijk.

 

Blijven de edifact berichten naar het HIS intact?

Ja, de belangrijkste berichten (opname, opnamemutaties en specialistbrieven) blijven intact. Alleen het wekelijks overzicht met opgenomen patiënten (medovz-bericht) blijft achterwege. Een actueel overzicht van opgenomen patiënten is wel via het zorgverlenersportaal in te zien.

 

Hoe zit het met toegang tot beeldmateriaal (radiologie)?

Het is nog niet mogelijk om beeldmateriaal in te zien via het zorgverlenersportaal.


Zoeken

Print