Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

De gezichten van OLIC

Edgar van Mil
Meer dan 20 jaar is Edgar van Mil actief in wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg en zet hij zich in voor een betere diagnostiek en behandeling voor kinderen met obesitas. Zowel in binnen- als buitenland fungeert hij als expert voor commissies, instituten en verenigingen.

 

Sinds 2007 is Van Mil  als kinderarts-endocrinoloog verbonden aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In samenwerking met anderen heeft hij diverse projecten en onderzoeken gestart waaronder de studie ’Lekker in je Vel’. Deze studie is samen met gemeente en zorgverzekeraar CZ opgezet. Een project gericht op het realiseren van leefstijlverandering in het gezin door inzet van groepscoaching in de wijk. Inmiddels is dit project in de afrondende fase en heeft het zijn vervolg gekregen in project Coaching op Leefstijl (CooL) van CZ. Verder coördineert Van Mil een van de drie onderzoeksthema’s binnen de vakgroep Kindergeneeskunde van het JBZ met de titel ‘Behoud van cardiovasculaire gezondheid’. Naast obese patiënten gaat het hier om kinderen met een nierziekte, diabetes, familiale hypercholesterolemie (sterk verhoogd cholesterol- gehalte) en ex-dysmaturen (te laag geboortegewicht). Ten slotte is hij namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde partnervertenwoordiger in het Partnerschap Overgewicht Nederland. Als initiatiefnemer van OLIC heeft hij het doel om zorg, overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven met elkaar te verbinden.

In maart 2015 heeft Edgar van Mil samen met Arianne Struik, ontwikkelingspsychologe en systeemtherapeute, het boek ‘Overgewicht en obesitas bij kinderen. Verder kijken dan de kilo’s’ uitgebracht. Zij betogen dat overgewicht meestal geen ziekte is, maar een normale reactie van het lichaam op een abnormale omgeving. Edgar en Arianne gaan in op de samenhang tussen overgewicht en psychische problemen en de aanpak daarvan. Dit boek is geschreven voor alle professionals in de gezondheidszorg, zoals jeugd- en kinderartsen, huisartsen, verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkers, psychologen en fysiotherapeuten. Daarnaast is het een nuttig naslagwerk voor het gezin zelf.

Meer over het boek ‘Overgewicht en obesitas bij kinderen. Verder kijken dan de kilo’s’ 
Meer over Edgar van Mil in de rubriek ‘Ken je dokter’


 


Zoeken

Print