Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt

Onder het specialisme Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt vallen twee disciplines. medisch maatschappelijk werkers en transferverpleegkundigen.
Medisch Maatschappelijk Werk kan u begeleiden bij sociale en/of emotionele problemen die samenhangen met uw ziekte of behandeling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Beide disciplines organiseren en regelen professionele nazorg (vervolgzorg) buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Als u na uw verblijf in het ziekenhuis nog zorg nodig heeft, brengt de verpleegkundige op de afdeling u tijdig in contact met de medewerkers van Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt. Zij regelen met u thuiszorg, kortdurende reactivering (tijdelijke opname in een verpleeghuis), terminale zorg (dit kan thuis zijn of in een hospice) of opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Ons doel: voor u de juiste zorg op de juiste plaats en op het juiste moment.

 

Wie schakelt Medisch Maatschappelijk werk of het Transferpunt in?

De afdelingsverpleegkundige of behandelend arts schakelt voor u het Transferpunt/Maatschappelijk werk in.

Heeft u zelf vragen aan het Transferpunt/Maatschappelijk werk, dan kunt u ook altijd zelf telefonisch contact opnemen. Dit kan zowel voor, tijdens of na uw opname.


Zoeken

Print