Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Informatie Oproepkrachten (flexkrachten)

Een oproepkracht is iemand die incidenteel werkzaamheden verricht bij oproep.

 

Diensten

De oproepkracht kan werken wanneer er door het ziekenhuis een beroep op hem of haar wordt gedaan.

Daarbij is de oproepkracht in principe verplicht aan een oproep gehoor te geven, tenzij het voor de oproepkracht redelijkerwijs niet mogelijk is gehoor te geven aan de oproep. De oproepkracht zal veelal mondeling of telefonisch op de hoogte worden gesteld van een oproep, de werkgever zal dit uiterlijk 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden doen. Het annuleren van een dienst wordt zo veel mogelijk voorkomen, en anders minstens 24 uur voor aanvang van de dienst afgemeld bij de medewerker.

 

Salaris

Het salaris wordt aan het eind van de maand betaald. Als oproepkracht ontvang je je salaris op basis van de door jouw feitelijk gewerkte uren, altijd een maand achteraf. Het uurloon kent een opslag voor vakantietoeslag van 8% en een vakantie-urentoeslag van 9.04% wat met het salaris wordt uitbetaald.

 

Vakantiegeld

Werk je als oproepkracht dan krijg het vakantiegeld maandelijks uitbetaald middels een toeslag op het uurloon (8%).

 

Vakantie-uren

De opbouw van vakantie-uren worden niet in tijd genoten maar zijn inbegrepen (vakantie-urentoeslag van 9.04%) in het uurloon en worden maandelijks uitbetaald.

 

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Als oproepkracht ontvang je een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.

 

Arbeidsgezondheidskundige screening

Afhankelijk van je functie, dien je deel te nemen aan de arbeidsgezondheidskundige screening. Indien er een screening noodzakelijk is, worden de benodigde vragenlijsten naar je toegestuurd door de afdeling Personeelservice. Je wordt verzocht deze vragenlijsten volledig in te vullen en mee te brengen naar het arbeidsvoorwaardengesprek. Middels deze screening wordt beoordeeld of je de juiste vaccinaties in bezit hebt voor het uitoefenen van je functie, of je mogelijk drager bent van bepaalde ziekteverwekkers en of je antistoffen hebt tegen deze micro-organismen. Eventueel word je een vaccinatie aangeboden. De vaccinaties kunnen bij indiensttreding allemaal uitgevoerd worden binnen het JBZ. Het dragen zijn van een bepaalde ziekteverwekker kan tot gevolg hebben dat jouw aanstelling niet doorgaat.

Klik hier voor informatie over de arbeidsgezondheidskundige screening.

 

Personeelspas

Op je eerste werkdag kun je jouw personeelspasje ophalen bij de Frontoffice van het Facilitair Bedrijf (ruimte B3.-1.054). Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en vermelding van je ID-nummer wordt je opgezocht in het systeem. Indien de gegevens kloppen wordt een pasfoto gemaakt, de pas afgedrukt en krijg je de personeelspas uitgereikt.

 

Linnendienst

Het is belangrijk dat je op je eerste werkdag ook direct in de juiste kleding werkt. Daarom dien je, ingeval van uniform, contact op te nemen met de linnenvoorziening vóór de eerste dienst (telnr. 073-5536658), zodat je op je eerste werkdag je uniform kunt ophalen. Hiervoor dien je je ID nummer/Personeelsnummer door te geven. Dit nummer vind je op je arbeidsovereenkomst of is op te vragen bij je leidinggevende.

 

Ziek

In geval van ziekte meldt oproepkrachten zich ziek bij de leidinggevende (van bureau mobiliteit en de afdeling waar men werkt). Herstelmeldingen dienen op dezelfde wijze te gebeuren.

De eerste ziektedag is de eerste werkdag waarop wegens ziekte niet gewerkt kan worden. Dit kan dus ook een zaterdag of een zondag zijn als u op die dag zou hebben gewerkt. Tijdens de duur van de oproepovereenkomst bestaat geen recht op een Ziektewet-uitkering. Als de oproepkracht ziek wordt terwijl de arbeidsovereenkomst is gestopt bestaat er geen recht op een Ziektewetuitkering.

Bent u ziek dan heeft u recht op loon zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt.

 

Klik hier voor meer praktische informatie.


Zoeken

Print