Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Samenwerken in een netwerk

De zorg voor de patiënt stopt uiteraard niet bij de drempel van het ziekenhuis; we maken deel uit van het zorgnetwerk van de patiënt. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis besteedt daarom veel aandacht aan een goede samenwerking met andere hulpverleners en organisaties in de gezondheidszorg en daarbuiten.

 

Het ‘zorgnetwerk Den Bosch e.o.’ heeft een gezamenlijke ambitie en wil door intensieve samenwerking en met de inzet van moderne technologieën de best passende zorg op maat leveren en zo dicht mogelijk bij (t)huis. Daarbij leggen we de focus op gezondheid in plaats van ziekte en kijken we vooral naar wat mensen wel kunnen en willen. We helpen de mensen met het maken van keuzes en ondersteunen zelfredzaamheid, zorgzaamheid en gemeenschapszin in en met de directe omgeving.

 

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt onder andere samen met:

  • huisartsen, apothekers en verloskundigen;
  • andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten, tandartsen, diëtisten, psychologen en logopedisten; 
  • GGD, gemeentes en welzijnsorganisaties;
  • thuiszorgorganisaties, verzorgings- en verpleeghuizen;
  • instellingen voor geestelijke gezondheid;
  • patiëntenverenigingen;
  • zorgverzekeraars.

 

Samenwerkende ziekenhuizen

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt intensief samen met andere ziekenhuizen.

 

mProve

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt intensief samen met vier andere Nederlandse ziekenhuizen: Albert Schweitzer ziekenhuis, Isala, Máxima Medisch Centrum en Rijnstate. Dit samenwerkingsverband heet mProve. Doel van de samenwerking is dat wij als JBZ onze patiënten dagelijks merkbaar betere zorg kunnen bieden. Lees meer

 

Bernhoven

Bernhoven en het Jeroen Bosch Ziekenhuis werken al sinds 1978 samen. Door samen te werken kunnen specialististische ziekenhuisfuncties behouden blijven of verworven worden, die mogelijk anders niet voor de regio bereikbaar zijn. Lees meer

 

Radboudumc

Naast Bernhoven is ook het Radboudumc sinds 2013 een belangrijke samenwerkingspartner van het JBZ. Met deze samenwerking willen het Radboudumc en het JBZ meer profiteren van elkaars kennis en kunde, hetgeen moet leiden tot kwalitatief betere en doelmatigere zorg. Lees meer

 

Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is als teaching hospital aangesloten bij de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De STZ bestaat uit 26 grote niet-academische opleidingsziekenhuizen. De kern van het samenwerkingsverband is de opleiding voor medisch specialisten. Lees meer

 

Inkoopalliantie Ziekenhuizen

De InkoopAlliantie Ziekenhuizen is een inkoopvereniging gericht op de gezondheidszorg. Door volumebundeling, professionalisering en kennisuitwisseling worden zowel binnen Nederland als daarbuiten resultaten geboekt. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is aangesloten bij de Inkoopalliantie Ziekenhuizen. Lees meer

 

Bedrijven en kennisinstellingen

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt samen met verschillende bedrijven en kennisinstellingen:

 

Kentalis

De afdeling KNO kent een nauwe samenwerking met Kentalis. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis locatie ’s-Hertogenbosch zit een vestiging van het Audiologisch Centrum (AC) van Kentalis. Gezamenlijk bieden we brede zorg en begeleiding aan mensen met een auditieve, communicatieve beperking of het vermoeden daarvan. Lees meer

 

Stichting Godshuizen

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis neemt deel in de Stichting Godshuizen. De Stichting Godshuizen is de federatie van instellingen voor gezondheidszorg, ouderenzorg en welzijnszorg. De Godshuizen, waarvan de historie tot de middeleeuwen terug gaat, richt zich op het bevorderen van samenwerking en ketenontwikkeling. Lees meerZie verder:

Zie ook

Zoeken

Print