Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Ondernemingsraad (OR)

Gekozen groep collega's

De Ondernemingsraad (OR) is een gekozen groep collega’s uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het zijn betrokken mensen die verder willen kijken dan de grenzen van hun eigen afdeling. Het zijn ook mensen die gemotiveerd zijn om een wezenlijke rol te spelen in de organisatie, waarbij de belangen van de medewerkers én de belangen van de organisatie scherp gevolgd worden.

 

Wettelijke vertegenwoordiging

De OR is de wettelijke vertegenwoordiging van alle medewerkers in dienst van het JBZ en is een serieuze gesprekspartner voor de Raad van Bestuur. 

 

Belangen medewerkers én organisatie

De OR bewaakt niet alleen het medewerkersbelang, maar ook dat van de organisatie. De balans tussen goed werkgeverschap en goed werknemerschap is een belangrijk thema.

 

Binnen die balans is de OR vrij om haar rol op allerlei terreinen te spelen, zoals personeel, Arbo en milieu, sociaal en financieel beleid. De OR kan deze rol controlerend uitvoeren maar zeker ook initiërend, en daar waar nodig voert de OR “oppositie”.

 

De OR overbrugt de afstand tussen de “top” en de “werkvloer”.

 

Visie

De visie van de ondernemingsraad (OR) is dat de aandacht voor de medewerker, in alle lagen van de organisatie, in balans moet zijn met het organisatiebelang.

 

Speerpunten

 • Gezonde goedlopende organisatie
  • Een gezonde goedlopende organisatie is efficiënt en slagvaardig, is financieel gezond en heeft een goed werkklimaat;
  • Een organisatie die zich kenmerkt door transparante, tijdige communicatie en (proces)informatie voor iedere medewerker;   
  • Eén organisatie met oog voor onderlinge afhankelijkheid waarbij het gezamenlijk belang zwaarder weegt dan het RVE-belang;
  • Een organisatie die pro-actief inspeelt op externe ontwikkelingen.
 • Medezeggenschap is medewerkersparticipatie
  • De OR is in haar werkwijze gericht op het bevorderen van medewerkersparticipatie;
  • Medewerkers worden uitgedaagd om mee te denken over het beleid en de organisatie van de eigen directe werkomgeving. Daardoor wordt rekening gehouden met de belangen van de medewerker, beleid wordt getoetst, initiatieven worden gehoord en draagvlak wordt gecreëerd;
  • Een betrokken medewerker biedt een meerwaarde voor de organisatie en dient hiervoor gefaciliteerd te worden.
 • Goed werkgeverschap en werknemerschap
  • Werkgevers en werknemers zorgen voor balans tussen het belang van de medewerker en het organisatiebelang;
  • Werkgever zorgt voor ruimte voor initiatief en het nemen van verantwoordelijkheid en faciliteert deze;
  • Werkgever faciliteert een sociale, veilige en goed geoutilleerde werkomgeving en de werkgevers en werknemers nemen samen hierin haar verantwoordelijkheid;
  • Werkgevers en werknemers zorgen samen voor een open, transparante samenwerking en communicatie.

 

Hoe kan ik lid worden van de OR?

De Ondernemingsraad houdt iedere drie jaar verkiezingen. In de aanloop tot deze verkiezingen kan je jezelf kandidaat stellen. Mits je minimaal 1 jaar in dienst bent van het JBZ. De OR zal hierover steeds tijdig communiceren via JBZ-net.

 

Op het intranet van het JBZ staat nog meer informatie over de OR en tevens onze notulen.

 

Contactgegevens 

Het secretariaat is aanwezig op alle werkdagen, behalve vrijdag.

Kantoor op de 7e etage van het H gebouw. H2.07.024

Telefoonnummer: 073-5538280

Het mailadres is: ondernemingsraad@jbz.nl


Zoeken

Print