Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist combineert verpleegkundige en medische taken in de zorg voor patiënten. Ook werkt zij aan kwaliteitsverbetering. Het gaat om een relatief nieuwe functie in de gezondheidzorg. Verpleegkundig specialisten zijn van oorsprong ervaren verpleegkundigen die daarna de masteropleiding tot verpleegkundig specialist hebben behaald.  

 

Waar werkt de verpleegkundig specialist?

De verpleegkundig specialist in het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt op de polikliniek en/of op de verpleegafdeling. U vindt verpleegkundig specialisten bij onder meer bij het Borstcentrum, Oncologisch Centrum, Longgeneeskunde, Kindergeneeskunde, Reumatologie, Geriatrie, het Wond Expertise Centrum, Urologie en Cardiologie.

 

De verpleegkundig specialist maakt deel uit van het behandelteam.

 

Wat doet een verpleegkundig specialist?

De verpleegkundig specialist heeft een aantal verschillende taken. Sommige taken hebben betrekking op de directe patiëntenzorg (zie 1, 2 en 3). Andere taken zijn gericht op kwaliteitsverbetering van de zorg (zie 4 en 5).

 

1. Afstemming

De verpleegkundig specialist zorgt ervoor dat uw medische behandeling en verpleegkundige zorg goed op elkaar zijn afgestemd. Ook zorgt ze voor een optimale afstemming tussen de verschillende behandelaars die bij uw zorg betrokken zijn.

 

2. Onderzoek en behandeling

De verpleegkundig specialist schrijft bepaalde medische behandelingen voor en voert deze zelfstandig uit. Ook schrijft ze medicijnen voor. De verpleegkundig specialist houdt spreekuur en inventariseert wat uw klachten op medisch en verpleegkundig gebied zijn. Zij doet lichamelijk onderzoek, vraagt als dat nodig is aanvullend onderzoek aan, beoordeelt de uitslagen van onderzoeken, stelt diagnoses en maakt samen met u een behandelplan. Hierbij kan de verpleegkundig specialist u ook doorverwijzen naar andere behandelaars, zoals een fysiotherapeut, psycholoog, diëtist of begeleiding thuis.

 

3. Voorlichting en begeleiding

De verpleegkundig specialist geeft voorlichting over de diagnose en het ziektebeeld, het behandelplan, medicijnen en het te verwachten ziekteverloop. Daarnaast ondersteunt en begeleidt zij u en uw naasten ten aanzien van de gevoelens die de ziekte met zich meebrengt.

 

4. Vernieuwing en kwaliteit

De verpleegkundig specialist is betrokken bij de opzet, uitvoering, begeleiding en evaluatie van vernieuwings- en kwaliteitsprojecten. Ze is actief betrokken bij (ziekenhuisbrede) zorginhoudelijke projecten en/of geeft hier leiding aan. Daarnaast start de verpleegkundig specialist projecten waarbij zorgverleners en organisaties binnen en buiten het ziekenhuis samenwerken (ketenzorg en transmurale projecten). Ook is ze betrokken bij het invoeren en opvolgen van de diverse kwaliteitsindicatoren onder andere van de Inspectie van de Gezondheidszorg, bij veiligheidsprogramma’s en zorgpaden. Verpleegkundig specialisten spreken op (inter-)nationale congressen en publiceren in vakbladen.

 

5. Deskundigheidsbevordering

De verpleegkundig specialist levert een belangrijke bijdrage aan het deskundiger maken van andere professionals, zowel binnen als buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dit komt tot uiting in het geven van voorlichting, onderwijs en consultatie op basis van wetenschappelijk onderbouwde inzichten. De verpleegkundig specialist neemt deel aan richtlijnontwikkelingen en adviesorganen. Tenslotte verrichten verpleegkundig specialisten wetenschappelijk onderzoek of participeren hierin.Verpleegkundig Specialist

 • Mevr. L.H.B. van Amelsvoort
  Verpleegkundige in opleiding tot specialist Wond Expertise Centrum (WEC)
  lees verder »
 • Mevr. A.E.N.M. van Beek-Humblé
  Verpleegkundig specialist Reumatologie
  lees verder »
 • Mevr. C.Y.M. Bergsma-Albers
  Verpleegkundig specialist Borstcentrum/ Gynaecologie/Urologie
  lees verder »
 • Mevr. N.H.J. de Bie
  Verpleegkundig specialist Cardiologie
  lees verder »
 • Mevr. D.J.M van den Boogaard
  Verpleegkundig specialist MDL
  lees verder »
 • Mevr. H. Bosch
  Verpleegkundig specialist Borstcentrum & Palliatief Advies Team
  lees verder »
 • Mevr. M.M.A. Brouwer
  Verpleegkundig specialist Borstcentrum
  lees verder »
 • Mevr. C. Burghout
  Verpleegkundig specialist Hematologie
  lees verder »
 • Mevr. I.H.C.P. Coenen
  Verpleegkundig specialist Longgeneeskunde
  lees verder »
 • Mevr. W.A. den Hollander
  Verpleegkundig specialist Borstcentrum & Palliatief Advies Team
  lees verder »
 • Mevr. J. van Driel
  Verpleegkundige in opleiding tot specialist Cardiologie
  lees verder »
 • Mevr. M. van Duren- van Iersel
  Verpleegkundig specialist Kindergeneeskunde/ Urotherapeut/ Coördinator KIT
  lees verder »
 • Mevr. M. van Eijk
  Verpleegkundig specialist Geriatrie
  lees verder »
 • Mevr. A.M.E. van den Enden
  Verpleegkundig specialist Longgeneeskunde
  lees verder »
 • Mevr. M. Geukes
  Verpleegkundig specialist MDL & Palliatief Advies Team
  lees verder »
 • Mevr. K.H.M. Hendricks
  Verpleegkundig specialist MDL
  lees verder »
 • Mevr. J.J.H. van Lith
  Verpleegkundige in opleiding tot specialist Wond Expertise Centrum
  lees verder »
 • Mevr. B.J.P. van Merrienboer
  Verpleegkundig specialist MDL
  lees verder »
 • Mevr. J.C.W.M. Op 't Hoog
  Verpleegkundig specialist Oncologische Urologie
  lees verder »
 • Mevr. I.M.H. Peperkamp-Kampert
  verpleegkundig specialist Reumatologie
  lees verder »
 • Mevr. N.N.S. Pijnenborg
  Verpleegkundig specialist MDL
  lees verder »
 • Dhr. B. van Rixtel
  Verpleegkundig specialist Oncologische Urologie & Palliatief Advies Team
  lees verder »
 • Mevr. M.J. Timmermans- van Rijswijk
  Verpleegkundige in opleiding tot specialist Kindergeneeskunde
  lees verder »
 • Mevr. S. van de Ven
  Oncologieverpleegkundige
  lees verder »
 • Mevr. S. Verhage
  Verpleegkundig specialist Borstcentrum & Palliatief Advies Team
  lees verder »
 • Mevr. L.G.A. Verhoeven
  Verpleegkundig specialist Longgeneeskunde
  lees verder »
 • Mevr. F.W.S. Verhoeven
  Verpleegkundig specialist Hematologie
  lees verder »
 • Mevr. C.H.M. Vermeer
  Verpleegkundig specialist Longgeneeskunde
  lees verder »
 • Mevr. P. Voogt
  Verpleegkundig specialist Voedingsteam
  lees verder »
 • Mevr. H.J.H.L. van der Wielen
  Verpleegkundige in opleiding tot specialist Kindergeneeskunde
  lees verder »

Zoeken

Print