Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Informatie Stagiaires

Een stage is een al dan niet aaneengesloten periode, waarin je vanuit een onderwijsinstelling in het JBZ activiteiten uitvoert volgens een leerplan, op basis van een onderwijsprogramma die mede functioneel zijn voor het JBZ en passen binnen de doelstelling van het JBZ. Er is begeleiding van zowel de onderwijsbiedende instelling als de organisatie. Stagiaires kunnen in principe op alle afdeling werkzaam zijn, mits de bereidheid en de mogelijkheid aanwezig is tot het geven van begeleiding en het opstellen van een stageprogramma in samenwerking met de onderwijsinstelling.

 

Je bent als stagiair(e) geen werknemer in de zin van de wet en valt dus niet onder de CAO Ziekenhuizen. Wel is in de CAO een artikel met betrekking tot stagiaires opgenomen. Je verricht je werkzaamheden op basis van een stageopdracht onder verantwoordelijkheid van de stagebegeleider op de afdeling. De stagevoorwaarden worden vastgelegd in je stage-overeenkomst.

 

Stagevergoeding

 

Je hebt als stagiair(e) recht op een stagevergoeding als voldaan wordt aan de voorwaarden die genoemd worden op de achterkant van je stage-overeenkomst. De stagevergoeding bedraagt € 334,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Voor een deeltijdstage geldt het naar rato principe. De stagevergoeding is inclusief gemaakte onkosten, maar exclusief de kosten die verbonden zijn aan de noodzakelijke vaccinaties.

 

Als voldaan is aan de voorwaarden geldt de stagevergoeding voor alle MBO- en HBO-studenten, ongeacht de studierichting. Gaat het echter om een student die een leer-arbeidsovereenkomst heeft (en dus medewerker is) bij een andere instelling en in het JBZ de externe stage gaat doen, dan krijgt deze student geen stagevergoeding. De student krijgt zijn of haar salaris namelijk gewoon doorbetaald tijdens de externe stage.

 

Ben je een academische student, dan kom je niet in aanmerking voor de genoemde stagevergoeding.

 

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Als stagiair(e) ontvang je een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer tenzij je over een ov-jaarkaart beschikt waarmee de reiskosten reeds zijn gedekt. Voorwaarde is dat de stage tenminste 144 uur per studiejaar bedraagt.

 

Als je niet beschikt over een ov-jaarkaart vergoedt het JBZ € 0,10 per kilometer voor zowel heen- als terugreis, ongeacht de wijze van vervoer. De maximale vergoeding bedraagt 30 kilometer per enkele reisafstand, zie overzicht reiskostenvergoeding woon-werkverkeer (tabel)

 

Wanneer er geen recht is op de reiskostenvergoedingsregeling, kan mogelijk wel de declaratieregeling van toepassing zijn. Dit is ter beoordeling van Personeelservice en is bijvoorbeeld het geval, wanneer:

  • De stage tenminste 144 uur bedraagt;
  • Je als stagiair(e) beschikt over een OV-kaart/- week;
  • Je als stagiair(e) incidenteel op weekeinddagen werkt.

 

Voor de vergoeding van het incidenteel werken op bijvoorbeeld weekeinddagen dien je het formulier ‘Declaratie reis-/verblijfkostenvergoeding in te vullen. Hiertoe worden het aantal kilometers opgenomen in de kolom “diversen”. Je ondertekent het formulier en  laat de declaratie voor akkoord ondertekenen door je leidinggevende. Vervolgens stuur je het formulier op naar je stagebegeleider/ -coördinator. Deze controleert de declaratie op de gemaakte afspraken en stuurt het formulier ter afwerking door naar Personeelservice.

 

Legitimeren

Vóór aanvang van je stage dien je langs te komen bij Personeelservice om je te legitimeren. Hiervoor dien je je originele en geldig ID-bewijs of paspoort mee te nemen naar Personeelservice waar deze wordt ingescand voor je digitale personeelsdossier. Pas nadat je bent langs geweest, worden je gegevens ingevoerd in het personeelsinformatiesysteem. Dit betekent dat wanneer je niet langskomt, je geen personeelspas kan ophalen en ook je stagevergoeding niet zal worden uitbetaald.

 

Arbeidsgezondheidskundige screening

Afhankelijk van de afdeling waar je gaat stage lopen en indien je langer dan 4 weken in dienst komt van het JBZ, dien je deel te nemen aan de arbeidsgezondheidskundige screening. Indien er een screening noodzakelijk is dan worden de benodigde vragenlijsten naar je toegestuurd door Personeelservice. Je wordt verzocht deze vragenlijsten volledig in te vullen en mee te brengen op het moment dat je je originele ID-bewijs of paspoort komt laten scannen bij Personeelservice. Middels deze screening wordt beoordeeld of je de juiste vaccinaties in bezit hebt voor het uitoefenen van je stage, of je mogelijk drager bent van bepaalde ziekteverwekkers en of je antistoffen hebt tegen deze micro-organismen. Eventueel wordt je een vaccinatie aangeboden. De vaccinaties kunnen bij indiensttreding allemaal uitgevoerd worden binnen het JBZ. Het drager zijn van een bepaalde ziekteverwekker kan tot gevolg hebben dat jouw aanstelling niet doorgaat.

Klik hier voor informatie over de arbeidsgezondheidskundige screening.

 

Personeelpas

Nadat je je hebt gelegitimeerd bij Personeelservice worden je gegevens ingevoerd in het personeelsinformatiesysteem. Op je eerste werkdag kan je jouw personeelspasje ophalen bij de Frontoffice van het Facilitair Bedrijf (ruimte B3.-1.054). Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en vermelding van je ID-nummer wordt je opgezocht in het EBI Toegangssysteem. Indien de gegevens kloppen wordt een pasfoto gemaakt, de pas afgedrukt en krijg je de personeelspas uitgereikt. Bij uitdiensttreding lever je de personeelspas weer in bij de Frontoffice van het Facilitair Bedrijf (ruimte B3.-1.054).


Zoeken

Print