Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Erkenning en accreditatie

Logo STZ

Aan het opleiden van professionals worden strenge eisen gesteld.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis hecht er veel belang aan dat minimaal aan deze eisen voldaan wordt.

Jonge en toekomstige professionals staan er nooit alleen voor.

Er is sprake van een moderne ‘leermeester-gezelrelatie’, een supervisor binnen direct bereik en bedrijfs- en werkbegeleiders die de student begeleiden gedurende zijn of haar leertraject.

Binnen de Jeroen Bosch Academie behartigen de decaan medische opleidingen en de decaan zorgopleidingen de belangen van de studenten en medewerkers in opleiding.

 

Visitatie

Alle opleidingen waarvoor ons ziekenhuis het  praktijkcomponent verzorgt, moeten aan bepaalde opleidingseisen voldoen.

Ook het ziekenhuis als geheel moet voldoen aan eisen gesteld door de Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen.  

Eens in de vijf jaar worden de opleidingen gevisiteerd en beoordeeld aan de hand van een uitgebreide lijst van eisen waaraan voldaan moet worden. 

Deze criteria hebben o.a. betrekking op de kwaliteit van de opleiders, de organisatie (Jeroen Bosch Academie) en de beschikbare faciliteiten.

 

De meest belangrijks organen in het kader van erkenningen zijn de volgende:

  • Medische vervolgopleidingen: Medisch Specialisten Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst. Meer informatie is te vinden op de website van het KNMG of op deze website over medische vervolgopleidingen
  • Verpleegkundige vervolgopleidingen en paramedische opleidingen: College Ziekenhuisopleidingen
  • MBO opleidingen, o.a. verpleegkunde, apothekersassistente, kok, medisch analist, beveiliger, doktersassistente en secretaresse.
    Als kenniscentrum voor leren in de praktijk voor MBO opleidingen is SBB verantwoordelijk voor erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onderhouden van de MBO kwalificatiestructuur en verzorgen van informatie over arbeidsmarkt, stages/leerbanen en de doelmatigheid van opleidingsaanbod.
  • De Jeroen Bosch Academie is als aanbieder van scholing geaccrediteerd door het V&V-kwaliteitsregister

 

 

   

 


Zoeken

Print