Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Revalidatiegeneeskunde richt zich op herstel of verbetering van uw mogelijkheden. Revalidatiecentrum Tolbrug leert volwassenen en kinderen omgaan met lichamelijke beperkingen, waarbij de behandeling is gericht op (opnieuw) zelfstandig functioneren in alle aspecten van het dagelijks functioneren.

 

Multidisciplinaire aanpak

De revalidatiearts brengt uw klachten en beperkingen in kaart met een gesprek en zonodig lichamelijke onderzoeken. Daarna bespreekt de arts met u welke behandeling voor u nuttig kan zijn. De behandeling is, onder leiding van de revalidatiearts, altijd multidisciplinair van aard, en wordt verzorgd door meerdere behandelaars (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie, maatschappelijk werk, bewegingsagogie, verpleging). De behandeling is erop gericht om uw herstel te bevorderen, om blijvende beperkingen te voorkomen, of om te leren omgaan met uw beperkingen.

 

Revalidatiegeneeskunde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis is georganiseerd in Revalidatiecentrum Tolbrug, een regionaal revalidatiecentrum, waar inwoners van heel Noord Oost Brabant terecht kunnen voor een revalidatiebehandeling. Het revalidatiecentrum werkt samen met andere (zorg)instellingen als ziekenhuizen, verpleeghuizen, de thuiszorg, gehandicaptenzorg en scholen uit het speciaal onderwijs.

 

Behandelunits

Het revalidatiecentrum is georganiseerd in patiëntengroepen met een specifieke diagnose, zogenaamde zorgunits, waarbinnen interdisciplinaire behandelteams werkzaam zijn. Er zijn verschillende behandelunits (artsen en revalidatieteam):

 • Neurorevalidatie is gericht op de revalidatie van patiënten met neurologische aandoeningen.
 • Revalidatie van het houdings- en bewegingsapparaat (pijnklachten, amputaties, ongevallen, handletsels).
 • Kinderrevalidatie richt zich op kinderen.

 

Meer informatie over revalidatie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis vindt u op de website van het revalidatiecentrum www.tolbrug.nl


Specialisten

 • klinische revalidatie (neurologie), poliklinische neurorevalidatie, spasticiteit Drs. G.J. Bos
  Revalidatiearts, locatie Tolbrug 's-Hertogenbosch
  Klinische revalidatie, Neurorevalidatie; Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Cognitieve revalidatie en Spasticiteitsbehandeling
  lees verder »
 • Drs. M. Didden
  Revalidatiearts, locatie Tolbrug 's-Hertogenbosch
  Neurorevalidatie; Spasticiteitsbehandeling, Neuromusculaire Aandoeningen
  lees verder »
 • Drs. E. van der Kooi
  Revalidatiearts, locatie Tolbrug 's-Hertogenbosch

  Houding en beweging: handrevalidatie, complexe orthopedie, dwarslaesie en algemeen ziekenhuisrevalidatie


  lees verder »
 • volwassen hersenletsel patiënten, spasme, arbeid, neuromusculaire aandoeningen en ALS Drs. I. Kortland
  Revalidatiearts, locatie Tolbrug 's-Hertogenbosch
  Neurorevalidatie; Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en Spasticiteitsbehandeling, Neuromusculaire aandoeningen, Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS).
  lees verder »
 • Dr. A.A. van Kuijk
  Revalidatiearts, locatie 's-Hertogenbosch en Atlent
  Ernstig Meervoudige Beperkingen (EMB)
  lees verder »
 • kinder- en jongerenrevalidatie (4-12 jaar), DCD Drs. E. Loohuijs
  Revalidatiearts kinderen, locatie Tolbrug Atlent

  Kinderrevalidatie 0-12 jaar; Developmental Coordination Disorder (DCD), Downsyndroom


  lees verder »
 • Drs. J.H.J.A. Martens
  Revalidatiearts, locatie Tolbrug 's-Hertogenbosch en locatie Tolbrug Udens Duyn
  Chronische pijn, Diabetische voet, Handrevalidatie
  lees verder »
 • MS, niet aangeboren hersenletsel en overige neurologie Drs. W. Rosbergen
  Revalidatiearts, locatie Tolbrug 's-Hertogenbosch
  Neurorevalidatie; Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Multiple Sclerose (MS)
  lees verder »
 • Drs. M. Russel
  Ziekenhuisarts

  lees verder »
 • poliklinische neurorevalidatie Drs. M.G.F.G. Schreibers
  Revalidatiearts, locatie Tolbrug 's-Hertogenbosch
  Neurorevalidatie; Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Multiple Sclerose (MS)
  lees verder »
 • Dr. C.A.J. Smit
  Revalidatiearts en (plaatsvervangend) opleider

  Houding en beweging


  lees verder »
 • Drs. D. Stranders-van Riet Paap
  Revalidatiearts, locatie Tolbrug Udens Duyn
  Ziekenhuisconsulten, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Chronische pijn
  lees verder »
 • Drs. ing. M.C.J. Vugts
  Revalidatiearts, locatie Tolbrug Atlent

  Kinderrevalidatie 0-12 jaar (inclusief vroegbehandeling), gangbeeldanalyse, analyse armhandfunctie


  lees verder »

Zoeken

Print