Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Op de locatie Den Bosch (routewijzer) bevindt zich de Jeroen Bosch Apotheek.

 

Patiënten kunnen aansluitend aan hun ziekenhuisbezoek de medicatie en hulpmiddelen afhalen die door de specialist voorgeschreven zijn.

 

Het assortiment van de apotheek is zorgvuldig samengesteld in overleg met diverse specialisten, verpleegkundigen en afdelingen. Kijk voor meer informatie op www.jeroenboschapotheek.nl.

 

Uitwisselen van medische gegevens via het Landelijk Schakel Punt


Huisartsen en apothekers wisselen regelmatig elektronisch medische gegevens uit van patiënten. Vanaf 1 januari  2015 verloopt dit via het Landelijk Schakel Punt (LSP).  Ook de Jeroen Bosch Apotheek is aangesloten bij het LSP. Uitwisseling van gegevens via het LSP kan alleen plaatsvinden als u daar (eenmalig) toestemming voor verleent.

 

Toestemming
Bij het Landelijk Schakel Punt bepaalt u zelf welke zorgverleners er bij uw gegevens kunnen. Voor het verlenen, intrekken of weigeren van toestemming kunt u terecht bij de Jeroen Bosch Apotheek, uw huisarts en uw eigen apotheek. Registreren via internet kan ook: (www.ikgeeftoestemming.nl). Informatie over LSP is beschikbaar via uw huisarts, apotheek of via www.vzvz.nl.

 

Spoedgevallen: naar de dienstapotheek
De Jeroen Bosch Apotheek (JBA) is de dienstapotheek voor inwoners van ’s-Hertogenbosch en omgeving. Wie in spoedgevallen medicatie nodig heeft, kan daarvoor dag en nacht bij de JBA terecht. Inzage in de medicatie gegevens is in deze situaties van groot belang voor de veiligheid van de patiënt. De JBA weet dan welke medicatie de patiënt nog meer gebruikt, of er sprake is van allergieën enz. Bovendien kan de JBA eenvoudig de eigen apotheek en de huisarts op de hoogte brengen van de uitgeleverde medicatie.

 

Opname in het ziekenhuis
In geval van opname in het ziekenhuis heeft afdeling van het ziekenhuis, bureau opname of de ziekenhuisapotheek de medicatiegegevens nodig om zo de medicatieveiligheid te borgen tijdens opname.

 


Specialisten

 • Drs. T.E. Balk
  Poliklinisch apotheker

  lees verder »
 • Drs. C.H.J. Bekkers
  Ziekenhuisapotheker
  Procesverantwoordelijke logistiek, waaronder ook inkoop en assortimentsbeheer
  lees verder »
 • Drs. A. Blenke
  Ziekenhuisapotheker

  lees verder »
 • Drs. F.C.M.M. Brenninkmeijer
  Ziekenhuisapotheker
  Transmurale en poliklinische farmacie met als farmaceutische aandachtsgebieden oncologie, longgeneeskunde, dialyse, orthopedie, geriatrie en psychiatrie
  lees verder »
 • Drs. J.T. Deinum
  Ziekenhuisapotheker
  Medicatie-overdracht, medicatieveiligheid, farmacotherapie, antibioticabeleid
  lees verder »
 • Dr. H.J. Derijks
  Gevestigd ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog/ directeur ZANOB

  Medisch: geriatrie/verpleeghuisgeneeskunde, Intensive Care/Spoedeisende Hulp, nefrologie, oncologie en psychiatrie 

  Overig: ICT, farmacogenetica, klinische farmacologie, medicatieveiligheid, onderzoek, opleiding, toxicologie/Therapeutic Drug Monitoring (TDM)


  lees verder »
 • Drs. F.D.A. Gerkens
  Gevestigd ziekenhuisapotheker

  lees verder »
 • Dr. W.A.J.J. Hermens
  Ziekenhuisapotheker
  Klinische Farmacologie
  lees verder »
 • Drs. H.G.M. Poels-Janssen
  Ziekenhuisapotheker
  Transmurale en poliklinische farmacie met aandachtsgebieden diabetes, gynaecologie, cardiologie, reumatologie, oogheelkunde, Keel- Neus en Oorheelkunde (KNO), osteoporose, dermatologie, gastro-enterologie, urologie
  lees verder »
 • Drs. A.M.A. Prins
  Ziekenhuisapotheker

  Radiofarmacie, kwaliteit, medicatiebegeleiding en farmacotherapie in Bernhoven en Jeroen Bosch Ziekenhuis en diverse verpleeghuizen.


  lees verder »
 • Drs. C.A.K. van der Stelt
  Ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog

  Medicatieveiligheid, klinisch farmacologie, oncologie, VTGM (Voor Toediening Gereed Maken), medische gassen


  lees verder »
 • Drs. A. Vermeulen Windsant
  Ziekenhuisapotheker

  lees verder »

Zoeken

Print