Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Bloedprikken en materiaalafgifte

Aanvragen onderzoek

Wanneer uw arts bloed of ander materiaal wil laten onderzoeken, geeft hij u een aanvraagformulier mee. Hierop heeft de arts aangestreept welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Het aanvraagformulier moet voorzien zijn van uw gegevens inclusief de gegevens van de aanvrager en uw zorgverzekeraar. Controleer vooraf of de gegevens actueel zijn.


Met dit aanvraagformulier gaat u voor bloedprikken en/of afgifte van andere materialen naar de polikliniek Bloedafname van het Jeroen Bosch Ziekenhuis of een prikpost bij u in de buurt.

U vindt een overzicht met adresgegevens en openingstijden op de pagina 'Prikposten'.

 

Geen afspraak nodig

U hoeft voor bloedprikken in principe geen afspraak te maken. Uw arts of verloskundige vertelt het u als een afspraak wel nodig is.
Dit staat dan expliciet vermeld op het aanvraagformulier. Neem daarvoor contact met ons op via de patiëntenafsprakenlijn van Jeroen Bosch Diagnostiek op (073) 553 36 99.

Ook voor het inleveren van urine of ontlasting hoeft u geen afspraak te maken.

 

Bezoek prikposten

Voor bloedprikken of materiaal afgifte meldt u zich bij de balie van de polikliniek Bloedafname op één van de locaties van het Jeroen Bosch Ziekenhuis of u meldt zich bij de medewerker van de prikpost in uw buurt.

Een overzicht van alle locaties waar u bloed kunt laten prikken, vindt u op de pagina 'Prikposten'.

 

Voor bloedafname of materiaalafgifte heeft u nodig:

 

  • Een geldig, wettelijk legitimatiebewijs.
  • Een patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Bij de polikliniek Bloedafname in het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft u uw patiëntenpas nodig. Bij de prikposten bij u in de buurt zijn de gegevens van uw ziektekostenverzekering voldoende.
    De medewerker zal de gegevens van uw identificatiebewijs controleren met de gegevens, die uw arts op het aanvraagformulier heeft ingevuld.

 

Houdt u zich strikt aan de eventueel gegeven instructies (zoals nuchter, ochtendurine, stoppen van medicatie, eventueel een dieet) van uw arts. Doet u dit niet, dan is het onderzoek voor niets geweest.

 

Bloedprikken

U hoeft voor bloedprikken in principe geen afspraak te maken. Uw arts of verloskundige vertelt het u als een afspraak wel nodig is.
Dit staat dan ook expliciet vermeld op het aanvraagformulier. Neem daarvoor contact met ons op via de patiëntenafsprakenlijn van Jeroen Bosch Diagnostiek op (073) 553 36 99.

Wanneer er een medische indicatie bestaat, waardoor u niet naar een bloedafnamepost kunt komen, dan kan door uw arts een huisbezoek worden aangevraagd. Eén van de medewerkers van onze Bloedafnamedienst komt dan bij u thuis om bloed te prikken.

 

Urine- en ontlastingonderzoek

Ook is het mogelijk om bij de prikposten ander materiaal af te geven (bijvoorbeeld urine, ontlasting of kweken) in het daarvoor bestemde opvangmateriaal. Bekijk de pagina urine- en ontlastingonderzoek voor meer informatie.

 

Onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de laboratoria (Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie, Laboratorium Medische Microbiologie of Laboratorium Pathologie) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De laboratoriumspecialisten (klinisch chemici, artsen klinische chemie, artsen microbioloog en pathologen) zijn eindverantwoordelijk voor het onderzoek.

 

Uitslag

De (huis)arts/verloskundige die het onderzoek heeft aangevraagd ontvangt de uitslag. Meestal is dit een dag na het onderzoek. De arts bespreekt de uitslag met u. U kunt de uitslag niet zelf opvragen bij het laboratorium. Andere medewerkers van het ziekenhuis mogen u de uitslag niet geven, ook al zouden zij beroepshalve toegang hebben tot deze informatie. U kunt wel een kopie van uw medische gegevens (en ook van laboratoriumuitslagen) opvragen. Hiervoor vult u dit aanvraagformulier in. Lees de uitgebreide toelichting op de achterzijde van het formulier.

 

Privacy

Uw persoons- en uitslaggegevens worden geregistreerd in het Laboratorium Informatie Systeem. Hierop is een privacyreglement van toepassing, dat voldoet aan wettelijke eisen. Laboratoriumgegevens worden alleen aan de aanvragend arts doorgegeven. Soms wisselen huisarts en specialisten in uw belang uw laboratoriumuitslagen uit. Indien u niet wilt dat dit gebeurt, kunt u dit, voordat de bloedafname plaats vindt, kenbaar maken aan het laboratorium.

 

Behalve voor het doel, waarvoor bloed wordt afgenomen, kan het bloed ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit wordt aangeduid met de term "nader gebruik". Het gaat hier om gebruik van bloed en ander lichaamsmateriaal voor kwaliteitsbewaking en -controle, voor medisch wetenschappelijk onderzoek en voor scholing van artsen en laboratoriummedewerkers. Het gebruik zal op niet herleidbare wijze gebeuren, dit wil zeggen dat niet meer bekend is van wie het bloed afkomstig is. Ook hier geldt dat, indien u niet wilt dat dit gebeurt, u dit voordat de bloedafname plaatsvindt, kenbaar kunt maken aan het laboratorium.Zie verder:

Zie ook

Patiëntenfolders

Zoeken

Print