Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Steun het ziekenhuis

In 2011 zijn de drie Bossche locaties van het Jeroen Bosch Ziekenhuis verhuisd naar een ultramodern ziekenhuis aan de Vlijmenseweg in ’s-Hertogenbosch West. Het ziekenhuis wil niet alleen op medisch en verpleegkundig terrein een topziekenhuis bouwen, het wil ook de kans benutten om een healing environment ofwel een ‘helende omgeving’ in te richten. Om dat te bereiken is er extra geld nodig. U kunt ons helpen dit geld te verzamelen door lid te worden van één van onze vriendenstichtingen.

 

ANBI

Het JBZ is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Stichting JBZ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41084046 en RSIN 8008.31.561.

Beloningsbeleid Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De honorering  wordt vastgesteld met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de Beloningscode Bestuurders Zorg van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen, dab wel het hieromtrent dit onderwerp bepaalde in de van tijd tot tijde geldende wet- en regelgeving.


Beloningsbeleid medewerkers

Medewerkers in dienst van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vallen onder de CAO Ziekenhuiswezen.


Vrienden van het JBZ

Wie in een ziekenhuis komt voor een onderzoek of behandeling is vaak extra gespannen, onzeker of angstig. Dat maakt een goede behandeling moeilijker. Een rustgevende, vriendelijke inrichting, een groene omgeving en mogelijkheden voor privacy zorgen ervoor dat patiënten zich in het ziekenhuis veilig en ontspannen voelen. In de praktijk is aangetoond dat dit de behandeling en het genezingsproces ten goede komt.

 

Voor deze zo belangrijke extra voorzieningen, die niet uit het ziekenhuisbudget kunnen worden betaald, zijn er de Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

 

Vrienden van de kapel

Dankzij de inspanningen van de stichting Vrienden van de Kapel is er een kapel bij het nieuwe ziekenhuis.

 

Frank van de Poel, voormalig pastor van het ziekenhuis, verwoordt het belang van een kapel als volgt: “Het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis wil een kapel bieden, een uitgesproken religieuze ruimte die mooi is en modern. Een plaats waar noch consumptie noch commercie heerst. Een plaats waar stilte woont, voor gelovigen en ongelovigen. Waar je vragen kunt hebben, een traan kunt laten, moed kunt verzamelen. Waar zowel patiënt, familie, als medewerker om zich heen en naar boven kan kijken. Een plaats waar een antwoord zich laat vermoeden, waar je voelt: dit doet me goed.”

 

Heeft u een vraag over de stichting Vrienden van de Kapel? Of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar vriendenkapel@jbz.nl. Om de stichting Vrienden van de Kapel te steunen met een bijdrage kunt u gebruik maken van het volgende rekeningnummer: NL12 RABO 0111 7207 53.

 

Meer informatie

Meer informatie over de vriendenstichtingen kunt u vinden op www.vriendenjbz.nl.Zie verder:

Zoeken

Print