Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Voorbereiding op de opname

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

Als u naar het ziekenhuis komt voor opname, moet u meenemen:

  • uw geldig legitimatiebewijs
  • uw JBZ-patiëntenpas
  • uw bewijs van zorgverzekering (alleen als u uw verzekeringsgegevens nog niet heeft doorgegeven aan het Planbureau). 
  • toiletartikelen
  • nachtkleding en schoenen die stevig aan de voet zitten, zonder gladde zool
  • eventuele dieetvoorschriften
  • telefoonnummers van uw contactpersonen
  • een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van de medicijnen die u thuis gebruikt. Dit kunt u opvragen bij de apotheek.
  • alle medicijnen van thuis die u de eerste 24 uur nodig heeft; in de originele verpakking
  • een kopie van uw eventuele wilsbeschikking. (Lees de folder 'Wel of niet reanimeren'.)

 

Wat neemt u NIET mee?

Wij raden u aan waardevolle bezittingen thuis te laten. Laat nooit uw portemonnee, sieraden of andere kostbare zaken op uw patiëntenkamer achter. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van dit soort eigendommen.

 

Bent u mogelijk drager van een resistente bacterie? 

Resistente bacteriën, ofwel BRMO’s (Bijzonder Resistent Micro Organisme) zijn bacteriën die veel mensen gewoon bij zich dragen, zonder dat ze daar ziek van worden. Voorbeelden van BRMO’s zijn zogenoemde MRSA of ESBL positieve bacteriën. De bacteriën bevinden zich meestal op de huid, in de neus of in de darmen. Soms veroorzaken BRMO’s een infectie en is een behandeling met antibiotica nodig. BRMO’s zijn echter ongevoelig (resistent) voor een aantal van veelgebruikte antibiotica. Daardoor zijn er andere antibiotica nodig om de infecties te behandelen. 

 

Omdat de mogelijkheden voor behandeling hierdoor beperkter zijn, doet het ziekenhuis er alles aan om te voorkomen dat BRMO’s zich in het ziekenhuis verspreiden. Daarom worden maatregelen genomen die erop gericht zijn deze bacteriën op te sporen en verspreiding te voorkomen. Een van de maatregelen is dat bij patiënten die meer risico hebben een BRMO bij zich te dragen, kweken worden afgenomen.

 

Vertel het uw arts als u mogelijk drager bent van een een resistentie bacterie. Deze bacterie kan een bedreiging vormen voor andere patiënten in het ziekenhuis. Het kan nodig zijn dat u wordt onderzocht op aanwezigheid van resistente bacteriën. Dit gebeurt als dat kan nog ruim voor de opnamedatum. 

 

Informatieverstrekking aan naasten

Als u opgenomen bent in het ziekenhuis willen uw familieleden en vrienden graag weten hoe het met u gaat. Het ziekenhuis gaat zorgvuldig om met het geven van informatie. In verband met de privacy, geeft het ziekenhuis alleen informatie aan de patiënt zelf, of aan de contactpersoon die de patiënt zelf voordraagt. Bespreek met uw naasten, wie uw contactpersoon voor het ziekenhuis is. Dit kan bijvoorbeeld een partner, familielid of vriend zijn. Anderen die om informatie vragen, worden verwezen naar u zelf of naar uw contactpersoon.

 

Dagopname?

Komt u binnenkort voor een operatie, behandeling of onderzoek naar de afdeling Dagbehandeling in het ziekenhuis? Lees dan ook de informatie over afdeling Dagbehandeling.

 

Operatie?

Wordt u opgenomen in het ziekenhuis in verband met een operatie?

Lees dan ook de informatie 'Voorbereiding op een operatie'.

 

 

Zie verder:

Zoeken

Print