Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Patiëntveiligheid en privacy

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft de ambitie het meest patiëntgerichte en patiëntveilige ziekenhuis van Nederland te zijn. Dat betekent dat wij bij de beantwoording van persvragen zorgvuldig omgaan met de belangen van onze patiënten.

 

Ter bescherming van de privacy van patiënten wordt in geen enkel geval door de persvoorlichters over individuele patiënten informatie aan de media verstrekt, ook niet over de eventuele aanwezigheid van een patiënt in het ziekenhuis. Dit geldt ook in die gevallen waarin patiënten een klacht hebben ingediend bij het ziekenhuis of voor de interne meldingen via de Meldingen Incidenten Patiëntenzorg (MIP). Ter bescherming van de privacy van medewerkers wordt door de persvoorlichters over individuele medewerkers aan de pers evenmin informatie verstrekt.

 

In veel gevallen willen de media graag de mening van patiënten horen over bepaalde ontwikkelingen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis staat daar open voor en werkt graag mee aan programma’s waarbij patiënten centraal staan. Bij voorkeur vragen wij patiënten via hun behandelend arts of afdeling of zij bereid zijn om mee te werken.

 

Patiënten moeten in de gelegenheid worden gesteld om een goede afweging te maken tussen hun persoonlijke belang en het algemeen belang. Daarom is het van belang om dergelijke verzoeken tijdig in te dienen.  Op de draaidag zelf wordt niet meer van de van tevoren gemaakte afspraken afgeweken, die worden vastgelegd in een overeenkomst tv-opnames.


Zoeken

Print