Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Arbeidsomstandigheden

Werken in de gezondheidszorg brengt risico's met zich mee. Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers gezond, prettig en veilig kunnen werken zetten wij ons maximaal in om de risico's te minimaliseren. Het JBZ heeft een eigen arbodienst. Er wordt veel aandacht besteed aan o.a. fysieke belasting, agressie, gevaarlijke stoffen, biologische agentia en bedrijfshulpverlening.

 

Aandacht voor risico's

Er zijn  binnen onze organisatie meer dan 100 Arbo & Milieu contactpersonen actief. Dit zijn medewerkers met extra aandacht voor goede arbeidsomstandigheden. Daarnaast zijn er afdelingen met een hoge fysieke belasting  ergocoaches aangesteld. De ergocoaches instrueren hun collega’s over de juiste manier van tillen, het verplaatsen van patiënten, het duwen van bedden, het gebruik van tilhulpmiddelen, etc.

 

Zorg voor onze medewerkers

Goede zorg voor patiënten staat in het JBZ centraal, maar dat kan niet zonder goede zorg voor onze eigen medewerkers. Voor medewerkers die met schokkende gebeurtenissen worden geconfronteerd is er een intern bedrijfsopvangteam. Soms gebeuren er  dingen die medewerkers meer raken dan anders. De beste opvang na een schokkende gebeurtenis komt doorgaans van directe collega’s. Soms is dat niet voldoende. Daarom zijn er intern bedrijfsopvangers opgeleid. Zij weten wat een schokkende gebeurtenis is, wat de gevolgen kunnen zijn en hoe ze hierover gesprekken kunnen voeren. Hierdoor kan erger leed voor de medewerker voorkomen worden.

 

Medewerkers met psychische klachten worden zonodig verwezen worden naar onze bedrijfsmaatschappelijk werkers. Ook zijn er vertrouwenspersonen waar medewerkers gebruik van kunnen maken wanneer zij geconfronteerd worden met ongewenst gedrag.

 

Eens per twee jaar wordt een medewerkersonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

 

Zorg voor onze leefomgeving

We doen er alles aan het milieu niet onnodig te belasten en voeren een pro-actief milieubeleid. Dit is gericht op een continue verbetering van de milieuprestatie, zonder daarbij natuurlijk de zorg voor patiënten ongunstig te beïnvloeden.


Zoeken

Print