Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Trombosedienst

Stichting Trombosedienst ’s-Hertogenbosch en omstreken is verantwoordelijk voor de antistollingstherapie (bloedverdunners) in nauwe samenwerking met huisartsen, verpleeghuisartsen en medisch specialisten. De Trombosedienst ondersteunt bij het afnemen van bloed bij patiënten, het geven van voorlichting en het bepalen van de stollingswaarde en het opstellen van doseerschema’s voor patiënten.

 

Op meerdere locaties in de regio wordt bloed afgenomen. Indien de patiënt niet in staat is zelf naar een polikliniek of priklocatie te komen, vindt de bloedafname aan huis plaats.

 

Ontwikkelingen

Onder begeleiding van de Trombosedienst kan de patiënt zelf de stollingswaarde in het bloed meten en de dosering vaststellen. Dit betekent meer vrijheid voor de patiënt. De komst van nieuwe medicijnen maakt controle door de trombosediensten bij een bepaalde patientengroep niet meer noodzakelijk. Trombosediensten gaan daardoor meer werkzaamheden verrichten op het gebied van voorlichting, begeleiding en training.

 

Bloedafname thuis

Wanneer uw patiënt om medische redenen niet naar een van de prikposten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan komen, is een huisbezoek mogelijk. De (behandelend) arts of assistente kan elektronisch een huisbezoek aanvragen.

 

Contact

Openingstijden zie Prikposten Trombosedienst
Naam

Stichting Trombosedienst 's-Hertogenbosch en omstreken

Adres

Henri Dunantstraat 1

5223 GZ  ’s Hertogenbosch

Verwijzerslijn (Bloedafname thuis) (073) 553 82 16
Doseerarts (13.00 uur - 17.00 uur) (073) 553 82 58

Bereikbaarheid

Zie website Trombosedienst Den Bosch

Patiëntenafsprakenlijn (073) 553 86 16
Faxnummer

(073) 553 82 57

Website www.trombosedienst-denbosch.nl

E-mail

trombo.denbosch@jbz.nlZie verder:

Zie ook

Zoeken

Print