Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Samenwerking en werkafspraken

Een goede samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in het netwerk is van groot belang om het gezondheidswelzijn van de mensen in Den Bosch en omstreken te verhogen. Om die samenwerking te ondersteunen, is een speciale werkafsprakenapp ontwikkeld. Hierin delen huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners onderlinge afspraken over de zorg voor de mensen in Den Bosch en omstreken met elkaar.

 

Onderdeel van de app is ook een ‘wie is wie’ met foto’s en contactgegevens, een overzicht van scholingsmomenten en nieuws. De app is tot stand gekomen dankzij de inzet van huisartsen in de regio Den Bosch en de medisch specialisten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

 

Regionale Transmurale Afspraken (RTA's) worden ontwikkeld en geïmplementeerd op basis van signalen en wensen vanuit de samenwerkende huisartsen en medisch specialisten in de regio 's-Hertogenbosch. Hierbij wordt uitgegaan van de landelijke transmurale afspraken of landelijke standaarden en richtlijnen, voor zover deze beschikbaar zijn.

 

Zo kunt u op een eenvoudige en laagdrempelige manier de afspraken rondom therapeutische richtlijnen, consultatie, formularium, verwijzing, terugverwijzing en de contactpersonen raadplegen. De ​conceptversie van de ​app is momenteel gevuld met een aantal bestaande werkafspraken en wordt de komende periode nog aangevuld. Ook gaan we nieuwe werkafspraken ontwikkelen naar gelang de behoefte hieraan in de praktijk. Naast deze app kunt u de afspraken ook op de website van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vinden (zie hieronder).

 

De werkafspraken zijn tot stand gekomen dankzij de inzet van huisartsen in de regio Den Bosch en de medisch specialisten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Om de app te installeren op uw telefoon gaat u naar de App Store of de Google Play Store en zoekt u op 'werkafspraken JBZ-JBH'.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

Erica van Wijk, coördinator Samenwerkingsafsprakenapp en ZorgDomein

per mail via er.v.wijk@jbz.nl

 

of met 

 

Zorgsamenwerking

via (073) 553 30 73 of per mail via verwijzer@jbz.nl

 

Contact JBZ

Naam Jeroen Bosch Ziekenhuis, relatiemanagement
Adres

Postbus 90153

5200 ME 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer (073) 553 30 73
E-mail verwijzer@jbz.nl

 


Zoeken