Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Plastisch chirurg Brigitte van der Heijden in bestuur Nederlandse én Europese vereniging handchirurgie

donderdag 10 augustus 2017

Plastisch chirurg Brigitte van der Heijden wisselt haar spreekkamer op het Hand en Pols Expertisecentrum de komende jaren af met een plaats aan twee bestuurs-tafels. Ze is benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH), waar ze reeds als bestuurslid aan verbonden was. Daarnaast maakt zij sinds kort deel uit van het centrale bestuur van de Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH). In haar portefeuille zit het jaarlijkse Europese congres. Van der Heijden heeft een duidelijke drijfveer: “Ik vind het belangrijk dat mijn vak goed wordt neergezet”.

 

Pijlen gericht op wetenschap en opleiding
Al acht jaar ontfermt Van der Heijden zich als bestuurslid over de verenigde Nederlandse chirurgen met aandachtsgebied handchirurgie. Over haar nieuwe rol als voorzitter is ze nuchter. “Je doet het toch met z’n allen.” De afgelopen jaren heeft de vereniging zich ontwikkeld tot een multidisciplinaire groep van 230 chirurgen met verschillende achtergronden. Ook is de focus verschoven naar wetenschap en opleiding. “Sinds een paar maanden hebben we daar zelfs een aparte post voor,” vertelt Van der Heijden trots. “Handchirurgie is een dynamisch vak, het is niet kant en klaar. We komen steeds meer te weten over de anatomie en pathologie van hand en pols. Dat zorgt weer voor nieuwe behandelingsmogelijkheden.”

 

Ook op Europees niveau draagt Van der Heijden haar steentje bij aan de verdere ontwikkeling van wetenschap en opleiding. Sinds 2015 heeft ze zitting in het examencomité van de FESSH. Van 2017 tot 2021 is hier de post van het congrescomité aan toegevoegd. Elk jaar organiseert de FESSH een congres over de laatste onderzoeken en ontwikkelingen. In 2021 is Nederland gastland.

 

Een open cultuur hoort bij handchirurgie
Het thema van het congres in Nederland staat al vast; complicaties. “Daar hebben we het nog te weinig over,” vindt Van der Heijden. Het onderwerp wordt van twee kanten belicht: het voorkomen ervan, en – wanneer het toch gebeurt – hoe deze te behandelen en welke lering daaruit getrokken kan worden. De Brabantse handchirurg beschrijft haar vakgebied wel al als ‘open’. “Als handchirurgen hebben we een groot scala aan behandelmogelijkheden. Daardoor overleggen we veel met elkaar; ‘Heb jij hier ervaring mee, wat zou jij doen?’. Die openheid wordt versterkt doordat elke behandeling vergaande consequenties heeft voor de patiënt. Praten is inherent aan het vak.”

 

In het bestuur gerold
Van het een kwam het ander. Na gevraagd te zijn voor congrescomité, volgde al snel het centrale bestuur van de Europese vereniging. Het is naar eigen zeggen nooit haar doel geweest om daar terecht te komen. “Mijn enthousiasme en drive om mijn vak goed neer te zetten, hebben me hier gebracht. Hier kan ik veranderingen teweegbrengen. Ik kijk ernaar uit om me in het bestuur bezig te houden met zowel de beleidsmatige als vakinhoudelijke kant van het vak.”

 

De juiste persoon bij de hand
Een vast onderdeel van het congres is het gecertificeerde Europese handexamen. Hiermee wordt de theoretische en praktische kennis getest van handchirurgen met voldoende vlieguren. Van der Heijden slaagde in 2010 voor het examen.

 

Ook de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH) is bezig met een certificering voor artsen die zich breed toeleggen op handchirurgie. Niet alleen kennis en ervaring, maar ook de juiste invulling van de dagelijkse praktijk (poli en operatietableau) zijn van belang om in aanmerking te komen voor het certificaat. Van der Heijden: “Certificering is belangrijk om de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren, en patiënten te helpen om de juiste keuze voor een zorgverlener te maken. Want patiënten weten vaak niet dat er experts zijn op het gebied van de hand –en polschirurgie, en waar die zorg wordt verleend."


Zoeken

Lees voorLees voor | Print